Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Czcionka:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Rozkopaczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.rozkopaczew.szkolna.net/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
 • Data przeglądu deklaracji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

 • na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej 
 • dla informacji brak właściwej relacji
 • nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem
 • zwiększając rozmiar elementów strony internetowej, w tym tekstu, następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony
 • na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków 
 • na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście 
 • na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów
 • brak programowo określonego języka strony internetowej
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • strona nie udostępnia funkcjonalności w postaci weryfikacji poprawności wprowadzanych danych w postaci formularzy
 • elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych
 • strona używa grafik aby przedstawić tekst
 • brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów
 • kod strony nie jest wolny od błędów 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Czubacka, adres poczty elektronicznej sprozkopaczew@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 818522042. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła posiada dwa podjazdy  przystosowane dla osób niepełnosprawnych, przy wejściu głównym szkoły oraz do oddziału przedszkolnego. Budynek nie posiada wind, natomiast posiada toaletę dostosowaną na potrzeby osób niepełnosprawnych. Schody i korytarze spełniają normy szerokości, schody posiadają spocznik. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Przy budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane. Sale lekcyjne dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo zostały zlokalizowane na parterze. 
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

 

 

logo szkoły

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Luty 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Imieniny

Strona klasy I